Nowenna do Św. Maksymiliana
 
Boże, który wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości, prosimy Cię, abyśmy wiernie naśladowali wzór św. Maksymiliana i poprzez oddanie Niepokalanej szerzyli Królestwo Chrystusowe.
Święty Maksymilianie, który z miłości oddałeś życie dla ocalenia bliźniego, uproś łaskę, o którą pokornie prosimy ........... .
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... .
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

Litania Do Świętego Maksymiliana
Święty Maksymilianie ...... módl się za nami
Wielki Miłośniku Boga
Nieustraszony Rycerzu Niepokalanej
Pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych
Zdobywco dusz dla Niepokalanej
Ukazujący ludziom ideał życia
Miłośniku modlitwy
Pociągający ludzi dobrocią i miłością
Pragnący nawrócenia grzeszników
Apostole prasy katolickiej
Apostole dobrego przykładu
Wzorze znoszenia cierpień
Przykładzie przebaczania wrogom
Umacniający współwięźniów na duchu
Ofiarujący swe życie za rodzinę
Spieszący z kapłańską posługą skazańcom
Męczenniku Oświęcimia
Chlubo Polskiej Ziemi
Wielki nasz Orędowniku w niebie

Módl się za nami św. Maksymilianie
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Boże, Ty powołałeś Świętego Maksymiliana, kapłana, do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości Boga i bliźniego. Spraw, abyśmy wsparci jego wstawiennictwem w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.