Akt poświęcenia się Niepokalanej świętego Maksymiliana Kolbe

Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Uciecz kogrzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Ty, której Bóg cały porządekmiłosierdzia powierzyć raczył, ja niegodny grzesznik, rzucam się dostóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz iwłasność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimiwładzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią iwiecznością, cokolwiek Ci się podoba.
Użyj także, jeżeli zechcesz,mnie całego bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobiepowiedziano: "Ona zetrze głowę twoją", jako też: "Wszystkie herezjesamaś zniszczyła na całym świecie", abym w Twoich niepokalanych inajmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepieniai jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zabłąkanych iobojętnych duszach, a ten sposób do jak największego rozszerzeniabłogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Tywejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twojebowiem ręce wszelkie łaski Najsłodszego Serca Jezusowego na nasspływają.

K. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
W. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

K. Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości, prosimy Cię, użycz nam za przyczyną świętego Maksymiliana łaski świętości życia i męstwa w wyznawaniu wiary. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.